Velen van u zetten zich, net als het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dagelijks in voor een gezonde en veilige leefomgeving. Het bestrijden van incidenten maakt daar deel van uit. Maar de veiligheidsketen omvat veel meer: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Speelt u een rol in de veiligheidsketen, dan is deze middag echt iets voor u. Samenwerken rondom incidenten begint bij elkaar kennen.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu organiseert deze netwerkmiddag om elkaar te ontmoeten, te leren kennen, kennis te delen en te leren van incidenten. Een middag met voorbeelden uit de praktijk en workshops over alle fases uit de veiligheidsketen op het gebied van CBRNchemical, biological, radiology and nuclear en nazorg. 

Deze dag is bedoeld voor professionals in de veiligheidsketen. Bijvoorbeeld Gezondheidskundig Adviseurs gevaarlijke stoffen (GAGSgeneeskundig adviseur gezondheid en straling) van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst/GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGSadviseur gevaarlijke stoffen) van de Brandweer, Teamleiders Explosieven Verkenning (TEV) van de Politie, onze opdrachtgevers en vertegenwoordigers van de netwerken waar het RIVM aan deelneemt (o.a. Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-mdCrisis Expert Team milieu en drinkwater), Crisis Expert Team straling en nucleair (CETsn)/Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGENRadiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk), Landelijk Laboratorium Netwerk terreuraanslagen (LLN-taLandelijk Laboratorium Netwerk terreur aanslagen), expertgroep Psychosociale hulpverlening (PSHpsychosociale hulpverlening)).

Tijdens de middag komen onderwerpen uit de hele veiligheidsketen aan bod, op het gebied van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGSIncidentbestrijding gevaarlijke stoffen), CBRN en nazorg. We starten met een plenaire sessie, daarna twee deelsessies en om 15.30 uur blikken we gezamenlijk terug op de middag. We sluiten af met een netwerkborrel. 

Programma

12:00-12:45    Inloop, lunch en netwerktijd
12:45-13:00    Welkom door Cobi de Boer, hoofd CBRNchemical, biological, radiology and nuclear Responsorganisatie, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
13:00-13:30    Plenaire sessie
13:35-14:15    Workshopronde 1
14:15-14:45    Pauze
14:45-15:25    Workshopronde 2
15:30-16:00    Plenaire afsluiting 
16:00-17:00    Borrel 

  • Dagvoorzitter is Cobi de Boer, hoofd CBRNchemical, biological, radiology and nuclear Responsorganisatie RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  • Deelname is kosteloos. U kunt zich online aanmelden. Later ontvangt u het definitieve programma met de beschrijvingen van de sessies. 
  • Hou deze pagina in de gaten voor actuele informatie over het programma en de workshops.

Wij verheugen ons erop u 12 februari 2020 te ontmoeten!