Velen van u zetten zich, net als het RIVM, dagelijks in voor een gezonde en veilige leefomgeving. Het bestrijden van incidenten maakt daar deel van uit. Maar de veiligheidsketen omvat veel meer: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Speelt u een rol in de veiligheidsketen, dan is deze middag echt iets voor u. Samenwerken rondom incidenten begint bij elkaar kennen.

Het RIVM organiseert deze netwerkmiddag om elkaar te ontmoeten, te leren kennen, kennis te delen en te leren van incidenten. Een middag met voorbeelden uit de praktijk en workshops over alle fases uit de veiligheidsketen op het gebied van CBRN Chemische, biologische, radiologische en nucleaire (Chemische, biologische, radiologische en nucleaire) en nazorg. 

Deze dag is bedoeld voor professionals in de veiligheidsketen. Bijvoorbeeld Gezondheidskundig Adviseurs gevaarlijke stoffen (GAGS Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen)) van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)/GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen)) van de Brandweer, Teamleiders Explosieven Verkenning (TEV) van de Politie, onze opdrachtgevers en vertegenwoordigers van de netwerken waar het RIVM aan deelneemt (o.a. Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md Crisis Expert Team milieu en drinkwater (Crisis Expert Team milieu en drinkwater)), Crisis Expert Team straling en nucleair (CETsn)/Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGEN Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk)), Landelijk Laboratorium Netwerk terreuraanslagen (LLN-ta Landelijk Laboratorium Netwerk terroristische aanslagen (Landelijk Laboratorium Netwerk terroristische aanslagen)), expertgroep Psychosociale hulpverlening (PSH psychosociale hulpverlening (psychosociale hulpverlening))).

Tijdens de middag komen onderwerpen uit de hele veiligheidsketen aan bod, op het gebied van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen)), CBRN en nazorg. We starten met een plenaire sessie, daarna twee deelsessies en om 15.30 uur blikken we gezamenlijk terug op de middag. We sluiten af met een netwerkborrel. 

Programma

12:00-12:45    Inloop, lunch en netwerktijd
12:45-13:00    Welkom door Cobi de Boer, hoofd CBRN Chemische, biologische, radiologische en nucleaire (Chemische, biologische, radiologische en nucleaire) Responsorganisatie, RIVM
13:00-13:30    Plenair: De schildpad en de haas door Janneke Elberse en Niels Masselink
13:35-14:15    Deelsessie ronde 1
14:15-14:45    Pauze
14:45-15:25    Deelsessie ronde 2
15:30-16:00    Plenaire afsluiting 
16:00-17:00    Borrel 

  • Dagvoorzitter is Cobi de Boer, hoofd CBRN Chemische, biologische, radiologische en nucleaire (Chemische, biologische, radiologische en nucleaire) Responsorganisatie RIVM. 
  • Op dit moment is het maximum aantal deelnemers bereikt. U kunt via de mail:  incident@rivm.nl op een wachtlijst komen. Als iemand zich afmeldt, krijgt u van ons bericht. 
  • Hou deze pagina in de gaten voor actuele informatie over het programma en de workshops.

Wij verheugen ons erop u 12 februari 2020 te ontmoeten!
 

Inhoud programma-onderdelen

Plenaire sessie

De schildpad en de haas (door Janneke Elberse en Niels Masselink)

Het RIVM heeft onderzoek gedaan in de omgeving van TATA Steel naar de grafietregens in de regio IJmond.  De monstername is door de MilieuOngevallenDienst (MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst)) uitgevoerd. Meestal wordt de MOD ad hoc ingeschakeld, hier was meer tijd om de inzet voor te bereiden; gaf dat een wezenlijk verschil?

Janneke Elberse en Niels Masselink nemen ons mee naar de verschillen tussen een spoed-inzet en een inzet met meer voorbereiding en vragen zich af of dat niet steeds dichter bij elkaar komt.

Deelsessies

Nieuwe inzichten door brandexperimenten met Li-Ion batterijen (door Niels van Veen)

In deze workshop gaan we in op incidentscenario’s met li-ion batterijen en hoe brandexperimenten bijdragen aan een beter beeld van deze incidentscenario’s. Praktische tips en detectiemiddelen die je in kunt inzetten bij li-ion brand komen ter sprake. Als er tijd beschikbaar is (en/of een grote behoefte vanuit de deelnemers om dit te doen), gaan we ook zelf nog aan de slag met detectiemiddelen.

Hoe word ik een nucleair detective? (door Lars Roobol)

Op 8 augustus 2019 was er een ontploffing dicht bij Nyonoksa in Rusland. In Severodvinsk, een grote stad dichtbij, werd een korte tijd een verhoogd (gamma)stralingsdosistempo gemeten. Een paar weken lang stond dit voorval regelmatig in de krant. Er waren veel vragen vanuit de samenleving, politiek en bestuur, maar natuurlijk ook van de Nederlanders die daar in de buurt waren in die weken. Iedereen wilde advies.

Hoe kom je aan betrouwbare informatie? Lars Roobol neemt je mee op een nucleaire speurtocht, of zoals Sherlock Holmes zou zeggen: een spoedcursus “deduceren en combineren, waarde Watson!”

Samen werkt! (door Geert-Jan van Bilzen en André van Esburg)

Defensie is één van de partijen met wie het RIVM samenwerkt bij het bestrijden van incidenten met chemische, biologische,  radiologische of nucleaire stoffen. Een goede samenwerking begint bij het kennen van elkaars expertise en daarbij weten op welke punten je elkaar aanvult. Zowel als het gaat om kennis als om het materiaal dat je hebt om te gebruiken bij een incident. In de presentatie kom je meer te weten over de samenwerking tussen de “wetenschappers” van het RIVM en “soldaten” van Defensie.

Crisis Expertteam Psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen en incidenten (CET Crisis Expert Team (Crisis Expert Team) PSH psychosociale hulpverlening (psychosociale hulpverlening) GOR) (door Diane Houweling en  Femke de Zwart )

Het CET PSH GOR wordt momenteel door VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   samen met betrokken partijen opgericht om op verzoek advies te geven over benodigde nazorg (psychosociale hulpverlening en/of gezondheidsonderzoek) na een ramp of incident. Het werkveld van het CET PSH GOR is heel breed, ze kunnen om advies gevraagd worden na zeer diverse incidenten. Hierbij valt te denken aan chemische - en stralingsincidenten of explosies, maar ook gebeurtenissen waarbij veel onrust in de maatschappij ontstaat zoals bij schietincidenten of terroristische aanslagen. In deze sessie zullen we de opzet en werkwijze van het CET PSH GOR toelichten en de link leggen met het werkveld van GAGS Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen) (Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen-GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)), AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) (Adviseur Gevaarlijke Stoffen-Brandweer), TEV-Politie, Defensie, DCC, ANVS en anderen die zich bezig houden met CBRNe Chemical, biological, radiological, nuclear and enhanced explosives (Chemical, biological, radiological, nuclear and enhanced explosives).

We meten en dan…?! Over de gezondheidskundige duiding van milieu-incidenten (door Bart Nieuwenhuis, Wieteke Zwijnenberg en Pepijn Morgenstern)

Bij een brand of chemisch incident maken omwonenden zich zorgen. Zorgen over hun gezondheid of over de vraag of hun kinderen nog veilig kunnen buitenspelen.  Brandweer en RIVM voeren metingen uit, maar met welk doel meten we? Hoe duiden we de risico’s en welke informatie is daarvoor nodig? Hoe voorzien we  operationeel leidinggevenden of burgemeesters van een duiding die verder gaat dan “geen acuut gevaar” of “meetwaarden onder de norm”? Hoe houden we oog voor lange termijn risico’s en voor risicobeleving? In deze workshop bekijken we met elkaar, aan de hand van een casus met elkaar bekijken hoe dit proces loopt en waar in de samenwerking kansen voor verbetering liggen.

De “B” in CBRNe binnen het Protocol Verdachte Objecten (door Arnout de Bruin)

Bij aangetroffen verdachte pakketjes denkt men in eerste instantie meestal aan een bom en niet aan mogelijke blootstelling aan andere gevaarlijke stoffen. Wij nemen u mee in de analyse van een verdacht object binnen het  PVO Protocol Verdachte Objecten (Protocol Verdachte Objecten) (Protocol Verdachte Objecten)  en de rol van het RIVM hierbij. U krijgt een kijkje in de keuken van het Responsteam Biologische Calamiteiten, een functiegroep binnen de MOD, dat verdachte objecten screent op de aanwezigheid van (onder andere) biologische agentia, zoals bacteriën, virussen en toxines. Deze screening vindt plaats in een “high containment” BSL biosafety level (biosafety level)-3 laboratorium, aanwezig in het MCBL Mobiel Chemisch Biologisch Laboratorium (Mobiel Chemisch Biologisch Laboratorium) (Mobiel Chemisch en Biologisch Laboratorium) van het RIVM. Dat de handelingen in dergelijke beschermde laboratoriumcondities niet altijd gemakkelijk zijn kunt u zelf ervaren.

 

Stralingsmetingen bij kernongevallen (door Herman Schreurs)

De afgelopen tijd is een nieuw platform ontwikkeld om de alarmen van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit af te handelen. Tijdens de deelsessie wordt de pilot voor de praktijktest van het platform toegelicht. Ook krijgt u te horen hoe u uw mobile device hiervoor moet instellen.

In deze sessie worden de deelnemers meegenomen in de ontwikkelingen binnen de werkgroep Landelijke Afstemming Meetstrategie Stralingsongevallen. Naast de strategie komen ook meetmethoden, knelpunten en de vernieuwde NEN Nederlandse norm (Nederlandse norm) norm aan bod. In deze norm staat beschreven op welke wijze de metingen uitgevoerd kunnen worden.