De factsheet geeft een analyse van aantal ongevallen per jaar, sector, type en ernst van letsel, betrokken arbeidsmiddelen,aantal overtredingen, direct en achterliggende oorzaken, informatie over de slachtoffers en zoomt in op de twee type ongevallen met de meeste slachtoffers, namelijk contact met bewegende delen van machines en contact met vallende objecten. De factsheet eindigt met de belangrijkste aandachtspunten om deze type ongevallen te voorkomen.