Zijn mensen vrij in hun keuzes? Of is de context doorslaggevend? Hoe zit dat bij bevolkingsonderzoek naar kanker? In haar inleiding beschrijft Marli Huijer de complexe maatschappelijke achtergrond waarbinnen mensen over deelname aan bevolkingsonderzoeken naar kanker besluiten. De houding van de overheid, de wetenschappelijke controverses over screening, de maatschappelijke tendens om alle risico’s uit het leven te bannen en de door screening geïnduceerde ‘geanticipeerde beslissingsspijt’ – dat alles beïnvloedt de besluitvorming. Hoe kunnen professionals in het werkveld van het bevolkingsonderzoek naar kanker rekening houden met die context?

Bekijk de presentatie via de link in de kolom 'Download'.