Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onderzoek gedaan naar de blootstelling aan chroom-6 op de POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage-locaties van Defensie.

In de animatievideo lichten we de belangrijkste conclusies uit het onderzoek toe.

Animatievideo Chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie: Bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie. In de animatievideo licht een vrouwelijke voice-over de belangrijkste conclusies uit het onderzoek toe.