Bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica, komen niet alleen voor bij mensen, maar ook bij dieren, in ons voedsel en het milieu. Zij kunnen zich van hieruit verspreiden naar mensen. Daarom is het belangrijk dat bij de bestrijding van antibioticaresistentie ook gekeken wordt naar de sectoren veehouderij, voedsel en milieu. Dit wordt de ‘One Health’ benadering genoemd. Op ieder terrein worden specifieke maatregelen genomen.

Antibioticaresistentie in de veehouderij

Dieren kunnen antibiotica nodig hebben bij infecties met bacteriën. Door veelvuldig gebruik van antibiotica kunnen bacteriën resistent worden en zich verspreiden via direct contact met de mens. Het zwaartepunt ligt bij de veehouderij. In deze sector werd in ons land veel antibiotica gebruikt vergeleken met andere landen. Maar door  maatregelen is het gebruik de afgelopen zeven jaar met zo’n 60 procent afgenomen.

Antibioticaresistentie in voedsel

Bacteriën kunnen zich via voedsel verspreiden. Vermoedelijk geldt dit ook voor bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Bijvoorbeeld via rauwe groenten, verse kruiden of vlees van dieren die resistente bacteriën bij zich dragen. Het is daarom belangrijk om bij het bereiden, het eten én het bewaren van voedsel voldoende hygiënemaatregelen te nemen, zoals handen wassen.

Antibioticaresistentie in het milieu

Ook in het milieu komen, net als bij mensen en dieren, veel bacteriën voor, dus ook bacteriën die resistent zijn voor antibiotica. Deze zijn vooral afkomstig van menselijk afvalwater en van mest van landbouwhuisdieren en wilde dieren. Zo bereiken resistente bacteriën oppervlaktewater (zoals rivieren, grachten, zwem- en recreatiewater), bodem (via mest) en lucht (bijvoorbeeld rond boerderijen).