In de veehouderij gelden strenge regels voor het gebruik van antibiotica:

- Alleen een dierenarts mag antibiotica voorschrijven.
- Een dierenarts moet het bedrijf inspecteren en beoordelen. Daarna mag hij pas antibiotica voorschrijven en toedienen aan zieke dieren.
- Alleen onder strikte voorwaarden mag een veehouder zelf antibiotica toedienen.
- Pluimveehouders, melkveehouders, kalverhouders en varkenshouders moeten het gebruik van antibiotica op hun bedrijf registeren. De Autoriteit Diergeneesmiddelen(SDA) legt de gegevens vast. De SDa Netherlands Veterinary Medicines Authority (Netherlands Veterinary Medicines Authority) maakt regels voor goed gebruik van antibiotica.
- Antibiotica die als laatste redmiddel voor mensen worden gebruikt, mogen niet of alleen onder strikte voorwaarden worden gebruikt bij dieren.
- Veehouders mogen geen dieren aanleveren voor de slacht waar resten van antibiotica in zitten.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert de registratie van de bedrijven en het gebruik van antibiotica in de veesector. Kijk voor meer informatie op de website van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).