Het RIVM heeft in 2016 een wedstrijd uitgeschreven onder leerlingen van de middelbare school over antibioticaresistentie. Zij kregen de opdracht een filmpje te maken over de bestrijding van antibioticaresistentie. De centrale vraag van de opdracht luidde: hoe voorkom je dat bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica zich verder verspreiden? Hierbij werden de leerlingen uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen.

De wedstrijd is gewonnen door: Haniefa Landbrug van het Cartesius Lyceum uit Amsterdam met het filmpje 'handenwas deurslot'. Bekijk hier het winnende filmpje.

In totaal zijn er 28 filmpjes ingestuurd. Bij de voorselectie zijn vijf filmpjes als beste beoordeeld. Deze werden 17 november gepresenteerd op het Symposium Antibioticaresistentie. Daar konden de deelnemers aan het symposium stemmen op een van de vijf filmpjes. Bij de beoordeling van de filmpjes is onder andere gekeken naar originaliteit van het idee en de presentatievorm.

De vijf geselecteerde filmpjes zijn:

  • Antibioticakaart, van Salma, Eline en Deirdre, Goois Lyceum Bussum
  • De MoPil, van Menthe, Lotte en Fleur, Goois Lyceum Bussum
  • Sterke Rassen, van Rianne, Henrick en Wesley, Groenhorst Ede
  • Handenwas deurslot, van Haniefa, Cartesius Lyceum Amsterdam (winnares)
  • Less Antibiotics is More, van Annelies en Tamara, Gymnasium Juvenaat, Bergen op Zoom

Bekijk hier alle vijf filmpjes.

De winnares ontving een bezoek met de hele biologieklas aan: Micropia, Museon, Corpus, Naturalis of Body Worlds. De keuze is gevallen op Miropia.

Antibioticaresistentie en verspreiding

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Steeds vaker zijn bacteriën resistent tegen antibiotica. Hierdoor worden infecties in de toekomst moeilijker te behandelen en kunnen ze levensgevaarlijk worden. Belangrijk onderdeel van de bestrijding van antibioticaresistentie is het voorkómen dat resistente bacteriën zich verder verspreiden. Bacteriën kunnen zich op verschillende manieren verspreiden:

  • binnen en/of tussen zorginstellingen (ziekenhuizen/verpleeghuizen)
  • via dieren (landbouwhuisdieren, zoals koeien, geiten, schapen)
  • via het milieu (afvalwater, mest, oppervlaktewater)
  • via ons voedsel
  • via reizigers vanuit het buitenland

Aan de scholieren is gevraagd een van deze verspreidingsdomeinen uit te kiezen en een ludieke aanpak te bedenken of een innovatieve invalshoek waarmee antibioticaresistentie succesvol kan worden bestreden.