Het project Eenheid van Taal in antibioticaresistentie verbetert de gegevensuitwisseling op het gebied van infecties met resistente ziekteverwekkers. De eerste twee laboratoria (RLM in Dordrecht en CBSL in Hilversum) zijn succesvol aangesloten op het nieuwe gestandaardiseerde systeem. Eenheid van Taal in antibioticaresistentie is een gezamenlijk project van de NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), Nictiz Nationaal ICT instituut in de Zorg (Nationaal ICT instituut in de Zorg) en het RIVM.

Pilot Eenheid van taal

In de eerste pilotfase worden zes Medisch Microbiologische Laboratoria aangesloten op een centrale berichtenservice. Hiermee worden dagelijks meldingen over antibioticaresistentie naar de surveillancesystemen van het RIVM gestuurd op basis van gestandaardiseerde Labcodes. Op dit moment versturen twee laboratoria op deze manier meldingen over resistente micro-organismen (BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen)). De overige pilotlaboratoria worden de komende maanden ook aangesloten.

Verbeteren surveillance en monitoring

Om infecties met resistente ziekteverwekkers effectief te kunnen bestrijden is het nodig om snel inzicht te krijgen in wie waar, wanneer en waarom geïnfecteerd raakt. Ook is  inzicht nodig in hoe resistente bacteriën en resistentiegenen zich verspreiden. Verbetering van de informatievoorziening voor surveillance en monitoring van antibioticaresistentie is hiervoor noodzakelijk. Dit bestaat uit gestandaardiseerde labcodes, samenwerkingsafspraken en aanpassingen aan de systemen. In een pilot wordt hiervoor een blauwdruk ontwikkeld. Het streven is dat in 2020 alle Medisch Microbiologische Laboratoria met de gestandaardiseerde codes en afspraken van ‘Eenheid van Taal’ werken.