Wat moet een MML doen om deel te nemen aan Eenheid van Taal - ABR?
Waarom nu aansluiten bij Eenheid van Taal - ABR?
Kunnen MML's  zich ook later aansluiten bij Eenheid in Taal - ABR?
Wat houdt deelname aan Eenheid van Taal - ABR concreet in?
Wat verandert er aan de huidige situatie in de MML's die meedoen aan Eenheid in Taal - ABR?
Hoeveel tijd kost implementeren van Eenheid van Taal – ABR in mijn MML?
Wat is de doorlooptijd van het project?
Wat zijn de inspanning en financiële gevolgen voor de ICT-afdeling van een MML?
Kunnen MML's rekenen op inhoudelijke en technische ondersteuning?
Hoe wordt het project Eenheid van Taal – ABR aangestuurd?
Wat is de rol van NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), het RIVM en Nictiz?
Moeten MML's aangesloten zijn bij ISIS-AR om deel te kunnen nemen aan Eenheid van Taal - ABR?
Hoe wordt er rekening gehouden met de vernieuwde Wet bescherming persoonsgegevens?

Wat moet een MML doen om deel te nemen aan Eenheid van Taal - ABR?

Neem contact op met Mariëlla van der Velpen, Projectleider Eenheid van Taal – ABR, via mariella.van.der.velpen@rivm.nl of 030–274 2609. U krijgt dan vrijblijvend nadere informatie toegestuurd die u ook kunt bespreken binnen uw eigen organisatie (bijvoorbeeld met de Raad van Bestuur). Let op: dit jaar is er budget voor 9 nieuwe deelnemende laboratoria. Op basis van de resultaten van 2018 wordt een plan van deelname gemaakt voor alle MML's.

Waarom nu aansluiten bij Eenheid van Taal - ABR?

 • Efficiënter werken: De meeste MML's leveren maandelijkse rapportages aan bij het RIVM over ABR-surveillance. Door eenmalig te investeren in Eenheid van taal - ABR, kunnen deze maandelijkse rapportages worden vervangen door dagelijkse rapportages zonder tijdrovende vertaal- en controlestappen.
 • Sneller regionale inzichten: Betere en snellere gegevensuitwisseling maken near real-time surveillance, en vergelijkingen met regionale of landelijke trends beter mogelijk.
 • Vergoeding kosten: Voor de MML's die in 2018 deelnemen aan het project is een vergoeding beschikbaar die naar verwachting de kosten dekt.
 • Meepraten: Door nu deel te nemen aan het project kunt u in een vroeg stadium meepraten over afspraken die gemaakt moeten worden tussen de verschillende partijen (MML's/NVMM, RIVM en Nictiz Nationaal ICT instituut in de Zorg (Nationaal ICT instituut in de Zorg)) over Eenheid van Taal - ABR.

Kunnen MML's  zich ook later aansluiten bij Eenheid in Taal - ABR?

In 2018 is er budget voor 9 nieuwe deelnemende MML's. Op basis van de resultaten van 2018 wordt een plan van deelname gemaakt voor alle MML's. Het streven is dat in 2020 alle MML's werken volgens Eenheid van Taal - ABR.

Wat houdt deelname aan Eenheid van Taal - ABR concreet in?

 • Ons projectteam helpt u bij het maken van een plan van aanpak en een kostenbegroting. Hierbij wordt duidelijk aangegeven welke kosten door het RIVM worden vergoed.
 • Met ondersteuning van ons projectteam voert uw MML samen met uw eigen LIMS Laboratory information management system (Laboratory information management system)-leverancier en KPN E-Zorg een aantal aanpassingen in de ict-systemen door. Eenheid van Taal gaat over het uitwisselen van gegevens en niet zozeer over het inrichten van het eigen systeem. Er zijn dus géén ingrijpende hercoderingstrajecten binnen uw lab nodig. Het is voldoende om uw interne coderingen te mappen op de Nederlandse Labcodeset voor de relevante testen, materialen, methoden en micro-organismen.
 • Hierna worden een aantal (keten)testen uitgevoerd.
 • Daarna volgt een periode waarin de gegevens conform de Eenheid van Taal - ABR worden uitgewisseld. Tijdens deze periode worden afstemmingsbijeenkomsten georganiseerd met vertegenwoordigers van de deelnemende laboratoria, LIMS-leveranciers en de projectorganisatie, om het proces te beoordelen.

Vanuit uw organisatie worden een arts-microbioloog, applicatiebeheerder en een projectcoördinator direct betrokken bij de uitvoering van het project.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de verschillende onderdelen het implementeren van Eenheid in Taal en de tijd die het kost, kunt u contact opnemen met mariella.van.der.velpen@rivm.nl of 030–274 2609.

Wat verandert er aan de huidige situatie in de MML's die meedoen aan Eenheid in Taal - ABR?

De meeste aanpassingen aan het systeem gebeuren achter de schermen en gaan na overgang automatisch. De impact op de workflow van een MML blijft dus beperkt tot een minimum en zal eerder positief dan negatief uitpakken. Zo hoeft er op termijn bijvoorbeeld geen typeerinformatie meer handmatig te worden overgetypt, wat de kans op fouten verkleint en dubbel werk uitspaart.

Hoeveel tijd kost implementeren van Eenheid van Taal – ABR in mijn MML?

Dit is afhankelijk van de situatie in het MML. Er is wel een inschatting gemaakt op basis van de resultaten van de pilot. Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende onderdelen en de tijd die het kost, kunt u contact opnemen met mariella.van.der.velpen@rivm.nl of 030–274 2609.

Wat is de doorlooptijd van het project?

Het project bestaat uit  3 fases:

 • Fase 1 – Overeenkomsten en planning
 • Fase 2 – Implementatie
 • Fase 3 – Van testomgeving naar productie

De doorlooptijd van het hele project is geschat op circa 4 tot 6 maanden. De daadwerkelijk benodigde tijd is echter afhankelijk van de situatie in uw lab en kan dus verschillen.

Wat zijn de inspanning en financiële gevolgen voor de ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)-afdeling van een MML?

Uit ervaringen van de pilotfase blijkt dat het project kostenneutraal kan worden uitgevoerd. De inspanning die verwacht wordt van de centrale ICT-afdeling is beperkt tot enkele dagen, maar moet wel goed worden afgestemd. Van de functioneel applicatiebeheerder vraagt het meer tijd. Voor een uitgebreidere beschrijving van de verschillende onderdelen en de tijd die het kost, kunt u contact opnemen met mariella.van.der.velpen@rivm.nl of 030–274 2609.

Kunnen MML's rekenen op inhoudelijke en technische ondersteuning?

Ja. Vanuit het RIVM-projectteam wordt ondersteuning aangeboden op inhoudelijke en technische vragen wanneer een MML dat nodig heeft. Verder is er al veel informatie beschikbaar op basis van ervaringen uit de pilotfase. Deze wordt aangeboden wanneer een MML gaat deelnemen aan Eenheid van Taal-ABR.

Hoe wordt het project Eenheid van Taal – ABR aangestuurd?

Het project is een gezamenlijk initiatief van de NVMM, het RIVM en Nictiz. Het project wordt aangestuurd door een externe stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de NVMM, de NFU Nederlandse federatie van universitair medische centra (Nederlandse federatie van universitair medische centra)/NVZ Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (Nederlandse vereniging van ziekenhuizen), Nictiz, de SAN en het RIVM. De laboratoriumverenigingen PABLO en de VMML zijn uitgenodigd om in deze belangrijke invoeringsfase ook toe te treden tot de externe stuurgroep.

Wat is de rol van NVMM, het RIVM en Nictiz?

 • De NVMM is verantwoordelijk voor de inhoudelijke vaststelling van de onderdelen van de Nederlandse Labcodeset en voor de inhoudelijke inbreng namens de MML's.
 • Het RIVM is verantwoordelijk voor de systemen voor de fenotypische en genotypische surveillance en voor het overall projectmanagement.
 • Nictiz ondersteunt op het terrein van informatiestandaarden, terminologie en berichtspecificaties.

Moeten MML's aangesloten zijn bij ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)-AR om deel te kunnen nemen aan Eenheid van Taal - ABR?

Nee, dat is vanuit technisch oogpunt niet noodzakelijk. Eenheid van Taal – ABR gaat namelijk over een nieuwe inrichting van data-aanlevering aan ISIS-AR. Maar, als een laboratorium nog niet op ISIS-AR zit kan wel iets langer duren voordat deelname aan Eenheid van Taal - ABR een feit is. Dit komt omdat er niet kan worden voortgebouwd op wat er al aan data-aanlevering gebeurt.

Hoe wordt er rekening gehouden met de vernieuwde Wet bescherming persoonsgegevens?

Hiervoor zijn alle benodigde voorzorgsmaatregelen getroffen. De uitwisseling en verwerking van berichten tussen alle betrokken partijen verloopt via beveiligde, private E-Zorgverbindingen. Daarnaast worden de persoonsgegevens gepseudonimiseerd en gedepersonaliseerd via de ZorgCloud (KPN). Het projectteam zorgt voor alle benodigde documentatie (zoals model verwerkersovereenkomsten en contracten) en voor de financiering van een veilige uitwisseling en verwerking van berichten.