Data voor Actie is één van de projecten om de ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie steeds beter te beheersen. Binnen Data voor Actie onderzoeken professionals samen met het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de mogelijkheden om beschikbare data over antibioticaresistentie op een andere manier te gebruiken of te ontsluiten.

Beschikbare data combineren

In Nederland zetten verschillende professionals in ziekenhuizen, verpleeghuizen, microbiologische laboratoria, huisartsenpraktijken, thuiszorg en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en zich gezamenlijk in om verdere toename van antibioticaresistentie tegen te gaan. Hiervoor werken zij intensief met elkaar samen. Bijvoorbeeld in de regionale zorgnetwerken voor antibioticaresistentie, binnen de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en met het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Deze inzet van professionals kan meer impact krijgen door beschikbare data met elkaar te delen.

Door beschikbare data op een andere manier te combineren kan een beter en breed gedeeld situatiebeeld verkregen worden. Als er nieuwe of betere manieren zijn, ondersteunt Data voor Actie de technische aspecten en de onderlinge afspraken die nodig zijn om ook daadwerkelijk zo te gaan werken.

Samen meer doen met data

Data voor Actie creëert de mogelijkheid voor lokale en (boven)regionale partijen om in de bestrijding van antibioticaresistentie meer te doen met de data die er in Nederland al zijn. In opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt het RIVM professionals binnen de tien regionale zorgnetwerken voor antibioticaresistentie uit om hier gezamenlijk over mee te denken. In de stuurgroep van het project zijn ook de medisch microbiologen (NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), medisch microbiologische laboratoria (VMML) en de deskundigen infectiepreventie (VHIGVereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg) vertegenwoordigd.

De vragen vanuit de tien regionale zorgnetwerken worden in drie tranches opgehaald en met hen uitgewerkt. Daarnaast wordt gekeken of het voor de betrokken instellingen wenselijk en wettelijk toegestaan is om de beschikbare data op deze nieuwe manier te delen en te combineren. Hierover worden (aanvullende) afspraken gemaakt als dat nodig is. In september 2020 start de eerste tranche met drie zorgnetwerken: Holland West, Noord-Brabant en Utrecht). In vervolgtranches kunnen de overige zorgnetwerken deelnemen.