Ik wil meer weten over deelname aan Eenheid van Taal in ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie), waar start ik?

Als je meer wilt weten over deelname, neem dan contact op met Mariëlla van der Velpen, projectleider van het project Eenheid van Taal in ABR. Dit kan via ABR@RIVM.nl of 030-2742609. Je krijgt dan vrijblijvend informatie toegestuurd.

Wat houdt deelname aan Eenheid van Taal in ABR concreet in?

Met de implementatie van Eenheid van Taal vertaalt een laboratorium de eigen voor ABR gebruikte labcodes één keer naar de codes van de Nederlandse Labcodeset. Een nieuw informatiesysteem aan elkaar inrichten is dus niet nodig. We splitsen het project in drie fases op.  Waarbij je ondersteuning krijgt van het Landelijk projectteam, je eigen LIMS Laboratory information management system (Laboratory information management system) leverancier en KPN-Ezorg. De LIMS leverancier levert een stukje software waarmee berichten uitgewisseld kunnen worden conform vastgestelde specificaties.

Wat zijn de voordelen/meerwaarde van Eenheid van Taal in ABR?

  • Laboratoria kunnen informatie sneller en beter delen wanneer de codering eenduidig is, zoals bij Eenheid van Taal.
  • De elektronische uitwisseling tussen laboratoria én met het RIVM verbetert
  • Efficiëntere werkwijze
  • Betere samenwerking tussen laboratoria onderling
  • Verminderde foutgevoeligheid
  • Minder arbeidsintensief
  • Sneller inzicht in voorkomen van ABR
  • Sneller maatregelen nemen

Wat verandert er aan de huidige situatie in de medisch microbiologische laboratoria die meedoen aan Eenheid van Taal-ABR?

De data uitwisseling gaat via een beveiligde lijn, in plaats van het versturen van Excelbestanden. Door eenmalig het systeem in te richten voor Eenheid van Taal in ABR is het medisch microbiologisch laboratorium, na een test periode, klaar om de data via deze beveiligde lijn uit te wisselen.

Waarom zou ik nu aansluiten op Eenheid van Taal in ABR?

In 2019 is er budget beschikbaar gesteld door de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) om 20 laboratoria aan te sluiten. Het project gaat in 2020 door. Of er dan ook een vergoeding is, weten we nog niet.

Wat is de vergoeding aan het laboratorium bij deelname aan Eenheid van Taal in ABR?

In 2019 krijgen de deelnemende laboratoria een vergoeding van maximaal € 52.500,00 (inclusief BTW Belasting Toegevoegde Waarde (Belasting Toegevoegde Waarde) en evt. andere toeslagen). Meer informatie hierover kun je aanvragen bij de projectleider via abr@rivm.nl.

Wat is de doorlooptijd van Eenheid van Taal in ABR?

De doorlooptijd van het project is 6 tot 8 maanden. Hierbij is opgenomen de tijd die nodig is om het contract getekend te krijgen door de Raad van Bestuur. Zie onder 8 de te verwachten besteding in arbeid door het MML medisch microbiologisch laboratorium (medisch microbiologisch laboratorium).

Hoeveel tijd (in arbeid) is het laboratorium kwijt aan Eenheid van Taal in ABR?

Op basis van de kennis uit de pilotlabs hebben we een schatting gemaakt hoeveel tijd we verwachten dat er nodig is. Zie hieronder. De genoemde getallen zijn in dagen.

Fase

Projectcoordinator

Applicatiebeheerder

Arts-microbioloog/analist

ICT Information and communication technology (Information and communication technology)

Fase 1

4

1

1

 

Fase 2

4

8

2

2

Fase 3

2

7

2

1

totaal aantal dagen

10

16

5

3

 

Moeten laboratoria aangesloten zijn bij ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)- AR attack rate (attack rate) (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance) om deel te kunnen nemen aan Eenheid van Taal in ABR?

Nee, het aansluittraject voor ISIS-AR kan gezamenlijk met het project Eenheid van Taal worden uitgevoerd. Het kan wel van invloed zijn op de totale doorlooptijd. Want er moet dan ook een contract voor ISIS-AR worden afgesloten.

Wat is het verschil met aanlevering via de gebruikelijke weg aan ISIS-AR?

De feitelijke microbiologische gegevens blijven hetzelfde en worden voor hetzelfde doel gebruikt. De overeenkomst die laboratoria met ISIS-AR hebben blijft ook van kracht. Het verschil zit in de manier van het aanleveren van de data. Daarbij maken de laboratoria in de uitwisseling gebruik van de Nederlandse Labcodeset.

Hoe wordt er rekening gehouden met het de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG algemene verordening gegevensbescherming (algemene verordening gegevensbescherming))?

Hiervoor hebben we alle benodigde voorzorgsmaatregelen getroffen. De uitwisseling en verwerking van berichten tussen alle betrokken partijen verloopt via beveiligde, private E-zorgverbindingen. Bovendien worden de persoonsgegevens gepseudonimiseerd en gedepersonalisserd via E-zorg (KNP). Daardoor kan het RIVM kan deze gegevens niet herleiden naar de persoon. En KPN slaat deze data niet op.

Waarom moet het BSN burgerservicenummer (burgerservicenummer) nummer ingevuld worden?

Het is mogelijk dat er voor 1 patiënt via verschillende laboratoria dezelfde gegevens binnen komen. Om te voorkomen dat er bij de surveillance dit als twee meldingen wordt meegenomen is, sturen laboratoria een BSN nummer mee. Het BSN nummer is gepseudonimiseerd, dit levert een uniek nummer op wat niet te herleiden is naar de persoon.

Wat is de rol van NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), het RIVM en Nictiz Nationaal ICT instituut in de Zorg (Nationaal ICT instituut in de Zorg)?

De NVMM is verantwoordelijk voor de inhoudelijke vaststelling van de onderdelen van de Nederlandse Labcodeset en voor de inhoudelijke inbreng namens de medisch microbiologische laboratoria. Het RIVM is verantwoordelijk voor de systemen voor de fenotypische en genotypische surveillance en voor het overall projectmanagement. Nictiz ondersteunt op het terrein van informatiestandaarden, terminologie en berichtspecificaties.

Staan alle micro-organismen ABR in de Nederlandse Labcodeset?

Het is altijd mogelijk dat er een micro-organisme mist in de Nederlandse Labcodeset. Hiervoor is een redactieraad samengesteld. Mocht er een labcode missen, dan kan je via labcodeset@nictiz.nl een verzoek indienen.

Kunnen laboratoria ook later aansluiten bij Eenheid van Taal in ABR?

Ja het is mogelijk om na 2019 aan te sluiten. We streven ernaar dat eind 2020 alle medisch microbiologische laboratoria aangesloten zijn. We weten nog niet of er een financiële vergoeding is in 2020.

Waar vind ik meer informatie over Eenheid in Taal in ABR?

Op de webpagina Eenheid van Taal in ABR en op de website van Nictiz.