Ik wil meer informatie over Eenheid van Taal in ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie). Wat moet ik doen?

Lees alle informatie op de website van Nictiz en Eenheid van Taal in antibioticaresistentie. In de video op deze pagina ziet u hoe Eenheid van Taal in de ABR werkt. In de infographic leest u de verschillende fases van het implementatietraject.
Wilt u aanvullende informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met Mariëlla van der Velpen, projectleider van het project Eenheid van Taal in ABR. Dit kan via ABR@RIVM.nl

Wat is de vergoeding aan het laboratorium bij deelname aan Eenheid van Taal in ABR?

Laboratoria die in 2023 aansluiten bij Eenheid van Taal in ABR, ontvangen een vast bedrag van  € 42.500 als vergoeding voor de technische onkosten en het beschikbaar stellen van de benodigde resources voor de implementatie.

Hoeveel dagen heeft het laboratorium nodig om Eenheid van Taal in ABR te implementeren?

In de tabel hieronder ziet u hoeveel dagen er per discipline gemiddeld nodig zijn om Eenheid van Taal te implementeren. 

Fase

Projectcoordinator

Applicatiebeheerder

Arts-microbioloog/analist

ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)

Fase 1

4

1

1

 

Fase 2

4

10

3

2

Fase 3

2

9

3

1

totaal aantal dagen

10

20

7

3

 

Moeten laboratoria aangesloten zijn bij ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance) -AR om deel te nemen aan Eenheid van Taal in ABR?

Ja, uw laboratorium moet aangesloten zijn bij ISIS-AR. Is uw laboratorium nog niet aangesloten bij ISIS-AR, dan kan de aansluiting hierop gelijktijdig met het project Eenheid van Taal worden uitgevoerd. Dit kan wel van invloed zijn op de totale doorlooptijd, omdat er ook een contract voor ISIS-AR  afgesloten moet worden.

Wat is het verschil in het aanleveren van data aan ISIS-AR?

Bij Eenheid van Taal in ABR geven de laboratoria  hun ABR-gegevens door via de Nederlandse Labcodeset. De feitelijke microbiologische gegevens blijven hetzelfde en worden voor hetzelfde doel gebruikt. De overeenkomst die laboratoria met ISIS-AR hebben blijft ook van kracht. 

Hoe wordt er rekening gehouden met het de AVG algemene verordening gegevensbescherming (algemene verordening gegevensbescherming)?

De uitwisseling en verwerking van berichten tussen alle betrokken partijen verloopt via beveiligde, private E-zorgverbindingen. De persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd en gedepersonaliseerd via E-zorg (KPN). Daardoor kan het RIVM deze gegevens niet herleiden naar de persoon. KPN slaat deze data niet op.

Waarom moet het BSN burgerservicenummer (burgerservicenummer)-nummer ingevuld worden?

Het is mogelijk dat er voor 1 patiënt via verschillende laboratoria dezelfde gegevens binnen komen. Om te voorkomen dat deze gegevens bij de surveillance als twee meldingen worden meegenomen, sturen laboratoria een BSN-nummer mee. Het BSN-nummer is gepseudonimiseerd, zodat het niet te herleiden is naar de persoon.

Wat is de rol van NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), het RIVM en Nictiz Nationaal ICT instituut in de Zorg (Nationaal ICT instituut in de Zorg)?

De NVMM is verantwoordelijk voor de inhoudelijke vaststelling van de onderdelen van de Nederlandse Labcodeset en voor de inhoudelijke inbreng namens de MML medisch microbiologisch laboratorium (medisch microbiologisch laboratorium)’s. Het RIVM is verantwoordelijk voor de systemen voor de fenotypische en genotypische surveillance en voor het overall projectmanagement. Nictiz ondersteunt op het terrein van informatiestandaarden, terminologie en berichtspecificaties.

Staan alle micro-organismen ABR in de Nederlandse Labcodeset?

Het kan dat er een micro-organisme mist in de Nederlandse Labcodeset. Mist u een labcode? Neem dan contact op met de redactieraad via labcodeset@nictiz.nl.