Nieuwe cijfers over antibioticaresistentie (ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie)) zijn nu beschikbaar in het vierde jaarrapport van het netwerk voor surveillance van antibioticaresistentie in Centraal-Azië en Oost-Europa (CAESAR Central Asian and European Surveillance of Antimicrobial Resistance (Central Asian and European Surveillance of Antimicrobial Resistance)). Deze informatie is van onschatbare waarde voor het verkrijgen van inzicht in de omvang van ABR en het stellen van prioriteiten in de bestrijding ervan. Het CAESAR rapport is een van de activiteiten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) Europa in het kader van de Wereld Antibiotica Bewustwordingsweek. Het WGO-samenwerkingscentrum voor epidemiologie en surveillance van antibioticaresistentie van het RIVM is medeauteur van het rapport.

Vierde CAESAR jaarrapport

Het vierde CAESAR jaarrapport bevat cijfers over antibioticaresistentie in tien landen in de WGO Europa regio – Wit Rusland, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Montenegro, de Russische Federatie, Servië, Zwitserland, de voormalig Joegoslavische Republiek Macedonië, Turkije en Oekraïne – en Kosovo (in overeenstemming met resolutie 1244 van de Veiligheidsraad Verenigde Naties (1999)). Het rapport laat zien dat resistente micro-organismen regelmatig voorkomen in ziekenhuizen in veel landen in Oost-Europa en Centraal-Azië, en benadrukt het belang van effectieve maatregelen om infecties te voorkomen en te bestrijden in deze regio. Tijdens een bijeenkomst in het kader van Europese Antibiotica Bewustwordingsdag van ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control), de Europese variant van het RIVM, in Brussel prees Nedret Emiroglu van WGO Europa in haar presentatie de totstandkoming van dit rapport en de progressie die CAESAR heeft gemaakt.

ABR surveillance in Europa

Betrouwbare gegevens over ABR zijn essentieel voor het ontwikkelen van strategieën om de verspreiding van resistente micro-organismen tegen te gaan, maar in veel Europese landen zijn deze gegevens niet of schaars aanwezig. CAESAR is een samenwerking tussen het RIVM, ESCMID European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease) (de Europese vereniging voor medische microbiologie en infectieziekten) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO Europa), met als doel om landelijke surveillance van ABR in de niet-EU Europese Unie (Europese Unie) landen binnen de Europese regio te helpen verbeteren. Het WGO-samenwerkingscentrum voor epidemiologie en surveillance van antibioticaresistentie van het RIVM helpt de landen met het verzamelen, analyseren, interpreteren en rapporteren van ABR surveillance gegevens.