In het kader van de Europese Antibiotica Bewustwordingsdag organiseerde het RIVM samen met Vilans en het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het congres ‘Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’. Ruim 1000 zorgprofessionals kwamen maandag 19 november bijeen om zich in te zetten voor een gezamenlijke aanpak tegen antibioticaresistentie. Dat is nodig omdat antibioticaresistentie in de toekomst steeds vaker gaat voorkomen.

Resistente bacteriën in de verpleeghuizen

In het plenaire deel van het programma vertelde Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM,  over het voorkomen van resistente bacteriën in de langdurige ouderenzorg. ‘Na een voorlopige analyse van de verzamelde gegevens blijkt dat ongeveer 1 op de 13 verpleeghuisbewoners een resistente bacterie bij zich draagt. Dit is ongeveer even veel als bij de Nederlandse bevolking. Wel zien we dat er veel variatie is tussen verpleeghuizen. Gelukkig werden bacteriën die resistent zijn tegen de meest gebruikte antibiotica niet gevonden.’ Tot nu toe werden 3389 verpleeghuisbewoners in 124 verpleeghuizen onderzocht op resistente bacteriën. Tot het eind van dit jaar worden in het kader van deze studie nog verpleeghuisbewoners onderzocht. Dan komen pas de definitieve resultaten en kunnen definitieve conclusies getrokken worden. Het RIVM voerde samen met de regionale zorgnetwerken, verpleeghuizen en medisch microbiologische laboratoria dit onderzoek uit. Soms is het nodig om extra maatregelen te nemen als er resistentie wordt gevonden . De verschillende hygiene maatregelen en andere onderwerpen kwamen aan bod in de diverse workshops waarin de professionals met elkaar van gedachten konden wisselen. Zo is het nodig dat de zorgprofessionals aan goede handhygiëne doen. Hiervoor zijn protocollen opgesteld. Daarnaast is het ook belangrijk dat de zorgprofessionals de protocollen met betrekking tot resistente bacteriën nauwgezet opvolgen.

Antibioticaresistentie

Resistente bacteriën zijn bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica. Dit kan betekenen dat een ‘gewone’ infectie zoals een blaasontsteking, moeilijker kan worden behandeld. Daardoor zijn patiënten vaak langer of ernstiger ziek. Dit betreft vooral kwetsbare mensen, zoals zieken en ouderen. Resistente bacteriën komen in Nederland bij een klein deel van de bevolking voor. Deze bacteriën bevinden zich meestal in de darm. De meeste mensen merken er niets van dat ze deze bacteriën bij zich dragen en worden zelf niet ziek. Zij kunnen deze bacteriën soms wel doorgeven aan anderen. Mensen met een zwakke gezondheid kunnen dan ziek worden en bijvoorbeeld een moeilijk te behandelen blaasontsteking krijgen. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze bacteriën zich niet verspreiden.

Meer informatie

Meer informatie over antibioticaresistentie is te vinden op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Antibioticaresistentie