Is het verantwoord om de stap naar productie te zetten met het gebruik van EvT-ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie) in de aanlevering voor ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)-AR? Ja! Een unaniem besluit dat de externe stuurgroep op woensdag 12 december nam. Dit naar aanleiding van positief advies van de laboratoria die deelnamen aan de pilotfase. Projectleider Mariëlla licht toe: ‘Er zijn wel enkele voorwaarden gesteld door de pilotlabs en de stuurgroep, maar we kunnen zeker in productie gaan! We mogen trots zijn op al het werk dat we hebben verzet. In 2018 hebben we heel hard gewerkt met de projectgroep, de laboratoria uit de pilotfase en de koplopers en de in- en externe stuurgroep. 

Een aantal van deze highlights wil ik graag benoemen. Want dit hebben we echt samen gedaan!

  • 5 pilotlabs aangesloten voor ISIS-AR
  • Berichtenservice inclusief pseudonimisatie operationeel
  • Infrastructuur gereed
  • 8 koploperlabs gestart
  • Positieve evaluatie
  • Implementatie werkpakketten gereed’