Het RIVM gaat onderzoek doen naar dragerschap van antibioticaresistente darmbacteriën bij dierenartsen en dierenartsassistenten. Het is nu nog onbekend of dierenartsen en -assistenten meer risico hebben om drager te zijn van deze darmbacteriën. Werkt u in de diergeneeskundige zorg en wilt u meedoen aan dit onderzoek? Op deze pagina leest u wat het onderzoek inhoudt en hoe u kunt deelnemen.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Het is bekend dat dieren resistente bacteriën bij zich kunnen dragen. Inmiddels is dit ook in kaartgebracht voor veehouders, die dagelijks contact hebben met hun dieren. Maar tot nu toe is nog niet bekend of mensen die werken als dierenarts of dierenartsassistent ook vaker zulke resistente bacteriën bij zich dragen. In dit onderzoek willen we in kaart brengen of mensen die in de diergeneeskundige zorg werken en contact hebben met dieren, vaker drager zijn van een aantal soorten resistente bacteriën. We zijn hierbij geïnteresseerd in alle dierspecialismes. De bacteriën die onderzocht worden, zijn ESBL Extended spectrum beta-lactamases (Extended spectrum beta-lactamases)‐producerende en colistineresistente darmbacteriën. Daarnaast wordt ook getest op de aanwezigheid van Clostridium difficile in de ontlasting. Gezonde mensen worden bijna nooit ziek van deze bacteriën. Zij kunnen de bacterie wel overdragen op anderen, zoals mensen met een verminderde afweer. Infecties met resistente bacteriën zijn moeilijker te behandelen. In Nederland willen we verspreiding van resistente bacteriën daarom zoveel mogelijk tegengaan.

Wat houdt het onderzoek in?

Voor het onderzoek vragen wij deelnemers om een digitale vragenlijst in te vullen en een ontlastingsmonster op te sturen. De vragenlijst gaat over uw gezondheid, medicijngebruik, contact met dieren (zowel tijdens werk als privé) en reizen naar het buitenland. Het duurt ongeveer 20 minuten om de vragenlijst in te vullen. Daarnaast ontvangen deelnemers een pakketje om ontlasting op te vangen en het monster (gratis) naar het RIVM te sturen. In het laboratorium wordt onderzocht of de ontlasting de eerder genoemde bacteriën bevat. Als u dat wilt, krijgt u uw eigen onderzoeksresultaten toegestuurd. Aan het einde van de studie vragen we een deel van de deelnemers om mee te doen aan een vervolgstudie, waarbij over een langere periode ontlastingsmonsters worden verzameld. U kunt aangeven of u hieraan mee wilt doen of niet.

Wie kunnen er meedoen aan het onderzoek?

Alle personen die werkzaam zijn in de diergeneeskundige zorg, zoals dierenartsen, dierenartsassistenten, paraveterinairen, dierfysiotherapeuten en studenten diergeneeskunde die coschappen lopen, nodigen wij van harte uit om mee te doen aan deze studie.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

De persoonlijke gegevens van deelnemers worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Het RIVM gebruikt uw gegevens alleen voor de doeleinden die u op de toestemmingsverklaring heeft aangevinkt. Uw gegevens en uitslag worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen toegankelijk voor de onderzoekers van het RIVM. Uw collega’s of leidinggevende worden hiervan niet op de hoogte gebracht. Het ontlastingsmonster en de hieruit gekweekte bacteriën worden voor 15 jaar bewaard. Uw gegevens worden 15 jaar na afronding van het onderzoek vernietigd. In publicaties over het onderzoek wordt alleen algemene informatie gegeven. De resultaten zijn niet tot personen of praktijken te herleiden.

Hier vind je aanvullende informatie over het onderzoek


 

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam van de AREND‐studie van het RIVM. Dat kan via arend@rivm.nl, of telefonisch (dr. Esther Gijsbers, 030‐2743183 of Anouk Meijs, 030‐2742684). Ook bij klachten over het onderzoek kunt u contact met hen opnemen. Indien u medische vragen heeft of als u twijfelt over deelname, kunt u een onafhankelijk arts raadplegen. Hij is zelf niet betrokken bij het onderzoek, maar wel deskundig op dit gebied: dr. Tjalling Leenstra, telefoon 030‐2744777, email: Tjalling.Leenstra@rivm.nl.

U kunt zich niet meer aanmelden voor dit onderzoek