Het RIVM organiseert in samenwerking met regionale zorgnetwerken ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie)-simulaties. In een bijeenkomst van drie uur gaan we aan de slag met de vraag: ‘Wat te doen bij een uitbraak van resistente bacteriën in het verpleeghuis?’

Aanpak antibioticaresistentie vraagt maatwerk

Omdat omstandigheden verschillen per verpleeghuis, vraagt de aanpak van antibioticaresistentie in verpleeghuizen om maatwerk. Denk bijvoorbeeld aan verschillen in gebouwen, beschikbaarheid van personeel, bekendheid en ervaring met antibioticaresistente bacteriën, wensen van patiënten en hun naasten.

Al deze zaken brengen verschillende dilemma’s met zich mee. Wat het niet gemakkelijk maakt om te besluiten over de juiste passende maatregelen. Daarom heeft RIVM een simulatie ontwikkeld om deelnemers meer vertrouwd te maken met wat te doen bij een uitbraak. De simulatie maakt het effect van genomen beslissingen op het bestrijden van verspreiding van antibioticaresistente infecties inzichtelijk.

Voor wie?

De ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie) simulatie is bedoeld voor bestuurders van verpleeghuizen, specialisten ouderengeneeskunde en locatiemanagers. Optioneel kunnen ook bijvoorbeeld deskundigen infectiepreventie of verpleegkundig specialisten meedoen. Per verpleeghuis bestaat een team van deelnemers uit maximaal 4 personen.

Doel simulatie

De simulatie is bedoeld om deelnemers goed voor te bereiden op een eventuele uitbraak van resistentie bacteriën door inzicht te geven in wie, wat, wanneer moet doen en na te denken over de verschillende dilemma’s die een rol spelen bij de aanpak van antibioticaresistentie in verpleeghuizen.

Accreditatie

Voor de ABR simulatie is accreditatie aangevraagd voor deskundigen infectiepreventie en specialisten ouderengeneeskunde.

Meedoen aan de simulatie?

De regionale zorgnetwerken versturen de uitnodiging voor de ABR-simulatie in hun regio. Wilt u zich graag aanmelden en heeft u nog geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar ppo@rivm.nl