Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft diverse vormen van informatiemateriaal ontwikkeld over antibioticagebruik. Hieronder kunt u onder andere een folder, poster en vragen & antwoorden downloaden.

Het vermelden van een standaard disclaimer is de enige voorwaarde voor gebruik.