In deze korte film presenteert Patricia Huijbers haar promotieonderzoek naar de rol die kippen spelen bij antibioticaresistentie van mensen.

Antibioticumresistentie bij de mens: spelen kippen een rol?

Promotieonderzoek naar antibioticumresistentie bij de mens: spelen kippen een rol? In deze video wordt het onderzoek gepresenteerd.