Vijfentwintig jaar geleden stond in het voorwoord van het eerste Infectieziekten Bulletin: 'Voor u ligt de eerste officiële uitgave van het gecombineerde Infectieziekten Bulletin, als co-productie van
GHI en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in samenwerking met GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en en Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid [..]met een drietal registratie-overzichten van infectieziekten en artikelen die gekenmerkt kunnen worden
door de begrippen ‘actualiteit’ en ‘epidemiologie infectieziekten’. Het Infectieziekten Bulletin is in 25 jaar gegroeid van hout naar zilver. Het bulletin is geworden tot een digitaal tijdschrift dat een schakel is tussen volksgezondheidsprofessionals, wetenschappers en beleidsmakers op het gebied van infectieziektebestrijding in Nederland.

In de loop van de jaren is het Infectieziekten Bulletin zowel uiterlijk als innerlijk een aantal keren vernieuwd als reactie op een veranderde behoefte van de lezers en makers. De vraag óf en op welke manier de informatie in het IB relevant is zullen wij blijven stellen. Om lering te trekken uit uw antwoorden, aanpassingen door te voeren en nieuwe wegen in te slaan. Wij vieren het 25-jarig jubileum, tevens het vijfde lustrum, volgens Romeins gebruik met een zoenoffer. Een zoenoffer wordt gebracht om ‘goed te maken’ wat we hebben gegeten, gedronken, gedood en gezondigd. We hebben ‘gegeten en gedronken’ van 25 jaar artikelen, veldberichten, infectieziekteregistraties, vragen uit de praktijk, onderzoeken in het kort, berichten en aankondigingen. U, lezers en auteurs - medewerkers uit het veld en onderzoekers - hebt ziekteverwekkers gedood, vruchtbare leefomgevingen van ziekmakende micro-organismen veranderd in woestijnen en ‘gezondigd’ door u daarin te blijven bekwamen.
Deze speciale uitgave van het Infectieziekten Bulletin is een zoenoffer voor de afgelopen 25 jaar.

Wij wensen u veel leesplezier.