De projectleider van het RIVM vertelt over de arbeidsomstandigheden en verantwoordelijkheden.

Arbeidsomstandigheden en verantwoordelijkheden (Nederlandse ondertiteling)

(Beeldtitel: Chroom-6 bij het re-integratieproject tROM in Tilburg: Arbeidsomstandigheden en verantwoordelijkheden.)

STILTE

JAN-PAUL ZOCK: Om de kans op werk te vergroten moesten tussen 2004 en 2012 ongeveer 800 Tilburgers meedoen aan het re-integratieproject tROM.
Er werd onder andere gewerkt aan de restauratie van museumtreinen.
De meeste tROM-deelnemers voelden zich gedwongen aan het project deel te nemen om hun uitkering te kunnen behouden.
Een deel van de deelnemers, trajectbegeleiders en andere aanwezigen kunnen zijn blootgesteld aan de gevaarlijke stof chroom-6.
Die stof zat in de oude verflagen van de treinen.
Bij het schuren en schoonmaken met perslucht kan stof met chroom-6 vrijkomen.
Als dit stof wordt ingeademd of ingeslikt, kan chroom-6 in het lichaam terechtkomen.
Onderzoek laat zien dat tROM-deelnemers en hun begeleiders ziek kunnen zijn geworden of nog kunnen worden door contact met chroom-6.
Dat hangt onder meer af van hoe lang mensen in het stof hebben gewerkt hoeveel stof ze hebben binnengekregen en hoeveel chroom-6 er in het stof zat.
Er werd de deelnemers onvoldoende verteld hoe ze veilig moesten werken met chroom-6.
Zij kregen ook geen medisch onderzoek aangeboden.
Er waren niet altijd overalls en goede mondkapjes beschikbaar en het gebruik hiervan werd niet gecontroleerd.
De zorg voor tROM-deelnemers voldeed niet aan de wet.
De gemeente Tilburg was als werkgever verantwoordelijk voor het veilig werken bij tROM.
De gemeente had kunnen weten dat chroom-6 schadelijk is voor de gezondheid.
Deelnemers, begeleiders en betrokkenen van de gemeente wisten niet dat er chroom-6 in de verf op de treinen zat.
Het Spoorwegmuseum en NedTrain waren de eigenaren van de treinen.
NedTrain wist wel van het chroom-6 in de verflagen en heeft de gemeente niet geïnformeerd.
Als er schade is aan de gezondheid kunnen de gemeente Tilburg, NedTrain en mogelijk andere partijen aansprakelijk worden gesteld.
tROM-deelnemers en -begeleiders die zijn blootgesteld aan chroom-6 en ziek zijn kunnen mogelijk een schadevergoeding krijgen.

(Aldus Jan-Paul Zock. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeldtekst: Wil je meer weten? www.rivm.nl/chroom-6-en-carc.)