ARIE

1.1-RELEASE © 2011 RIVM

Aanwijzing van de installatie (vaststelling toepasselijkheid ARIE-regeling)

De inrichtingen die onder de werkingssfeer van de ARIE-regeling vallen, zijn in twee categorieën ingedeeld:
- Vervoersgebonden inrichtingen
- Overige, niet vervoersgebonden, inrichtingen.
De hier gepresenteerde rekentool is bedoeld om vast te stellen of de overige niet vervoersgebonden, inrichtingen onder de ARIE-regeling vallen. De rekentool berekent het zogenaamde aanwijsgetal. Indien het aanwijsgetal groter dan 1 is valt de installatie onder de ARIE-regeling.

Ammoniakkoelinstallaties
Het berekenen van het aanwijsgetal voor ammoniakkoelinstallaties is ingewikkeld vanwege de verschillende fases waarin ammoniak in de installatie voorkomt. In praktijk wordt de vuistregel gehanteerd: indien in de totale installatie (inclusief opslagvat) 5.000 kg ammoniak of meer aanwezig is, is de installatie aangewezen.

De aanwijzing voor niet-vervoersgebonden inrichtingen gaat aan de hand van aanwijzing van installaties. Wanneer op een inrichting één of meerdere installaties aanwezig zijn die aan de aanwijscriteria voldoen, valt de inrichting onder het toepassingsgebied van de ARIE-regeling. Om te bepalen of een installatie aangewezen is, moet de installatie eerst worden afgebakend. Meer informatie over de afbakening van een installatie is te vinden in paragraaf 3.3.1 van het informatieblad ARIE-regeling

Gegevens die u invoert in de rekentool worden tijdelijk opgeslagen in uw internetbrowser. Na afsluiten van het programma gaan deze gegevens verloren. Het programma biedt de mogelijkheid de eindresultaten van de berekening te exporteren. Een beknopte handleiding van de rekentool vindt u hier.

Aanwijzing bepalen