Op verschillende locaties in Nederland werd tussen november 2016 en mei 2017 vogelgriep vastgesteld. Het ging om aviaire influenza A (H5N8), een hoogpathogene variant onder watervogels.

Deze hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk en ziekmakend voor gevogelte. Voor kippen is deze variant vaak dodelijk. Sommige typen vogelgriep zijn een zoönose, wat betekent dat de ziekte van dier op mens kan worden overgebracht. Dit gebeurt echter alleen als er sprake is van direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen. Tot nu toe zijn er geen mensen ziek geworden door het vogelgriepvirus H5N8.

Wat is het verschil tussen hoog- en laagpathogeen?

Vogelgriep is de verzamelnaam voor het ziektebeeld dat wordt veroorzaakt wordt door verschillende griepvirussen. Sommige van deze griepvirussen leiden tot ernstige ziekte of overlijden bij (water)vogels. Dit heet hoogpathogene aviaire influenza. Andere typen vogelgriep verlopen juist mild of zelfs zonder ziekteverschijnselen. Dit heet laagpathogene aviaire influenza.
Hoogpathogeen bij gevogelte wil echter niet zeggen dat het ook hoogpathogeen is voor de mens. Door het H5N8-virus zijn tot op heden geen mensen ziek geworden.

Het vogelgriepvirus kwam vanaf november 2016 tot mei 2017 veel voor in vogels en pluimvee in andere Europese landen. Dit is in het verleden eerder gebeurd. In 2014 is er in Nederland ook een uitbraak met ditzelfde virus geweest op een pluimveeboerderij.

Welke maatregelen nam de overheid?

Omdat vogelgriep werd vastgesteld bij wilde watervogels  nam de overheid verschillende maatregelen om introductie van vogelgriep in de pluimveesector te voorkomen. Zo was er een ophokplicht van kracht voor de commerciële pluimveesector.
Zie voor de maatregelen Ophokplicht voor commercieel gehouden vogels (website Rijksoverheid).

Hoe gevaarlijk is vogelgriep H5N8 voor de mens?

Tot nu toe zijn er nog geen mensen ziek geworden van aviaire influenza A (H5N8) beschreven. Andere vogelgriepvirussen hebben in zeldzame gevallen mensen ziek gemaakt. Dit gebeurde bij direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen zoals bij verzorgers van de dieren of bij mensen die betrokken zijn bij ruimingen.