Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor Babesia (rundermalaria) wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

In het kader van de aanpassing van het diagnostisch aanbod geldt onder andere voor Babesia IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance) (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance)) IgG Immunoglobulin G (Immunoglobulin G) en IgM immuunglobuline M (immuunglobuline M) en aangepast (hoger) tarief. Zie voor meer informatie de tarievenlijst ( PDF Portable Document Format (Portable Document Format))

-tabel-

Inzend informatie Babesia diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVM-code
 • RIVM-tarief
microscopie
 • bloeduitstrijk
 • -
 • 21 d
 • RIVM-IDS Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening)
 • L.M. Kortbeek
 • IDS-info@rivm.nl
 • 030-2742372
 • L20002
 • -
antistofbepaling IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance) (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance)) IgG Immunoglobulin G (Immunoglobulin G) en IgM immuunglobuline M (immuunglobuline M)
 • serum
 • na overleg
 • -
 • L23801 + L23802
 • -
PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)
 • EDTA Ethyleendiaminetetra-azijnzuur (Ethyleendiaminetetra-azijnzuur)-bloed, teek
 • research
 • in overleg
 • RIVM- Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie)
 • D. Notermans
 • IDS-info@rivm.nl
 • 030-2743487
 • -
 • -
PCR
 • onbekend
 • validatie onbekend
 • onbekend
 • AMC Academic Medical Center (Academic Medical Center) Amsterdam
 • -
 • -
 • 020-5663026
 • -
 • -
Microscopie
 • EDTA-bloed
 • validatie onbekend
 • 1 d
 • Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center) Rotterdam
 • -
 • -
 • 010-7033510
 • -
 • -