De factsheet Analyse van ongevallen bij Bakkerijen geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen bij bakkerijen. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.