In hoeverre leveren slijtage-emissies van wegverkeer en de (her)opwerveling van wegenstof een relevante bijdrage aan de concentraties van fijnstof in de buitenlucht? En vormt die bijdrage door bijvoorbeeld de specifieke chemische samenstelling een gezondheidsrisico? Om eerste antwoorden op deze beleidsrelevante vragen te krijgen, hebben RIVM en TNO in juni 2011 gezamenlijk een Europese workshop georganiseerd in Amsterdam.

Op basis van de tot nu toe beschikbare kennis, zoals beknopt in het rapport gedocumenteerd, werd geconcludeerd dat deze niet-uitlaatemissies, afhankelijk van de lokale situatie, aanzienlijk kunnen bijdragen aan overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen. Tevens vormen sommige slijtage-emissies door hun hoge metalengehalte mogelijk een additioneel gezondheidsrisico. Om dit beter in kaart te brengen en mogelijke beleidsmaatregelen te identificeren is aanvullend onderzoek noodzakelijk.