Voedsel kan naast gunstige effecten ook ongunstige effecten op de gezondheid hebben. Het RIVM werkt aan methoden om deze voordelen en risico’s van voedingsmiddelen of specifieke voedingsstoffen af te wegen en samen te vatten in een gemeenschappelijke gezondheidsmaat.

Deze zogenaamde benefit-riskbeoordeling kan helpen bij het maken van (beleids)keuzes rondom aan voeding gerelateerde vraagstukken op gebied van de volksgezondheid. De kern ervan is dat niet alleen de veiligheid van voeding, maar nadrukkelijk ook het gunstige effect van voeding beoordeeld wordt. Een vraagstuk wordt op deze manier zo volledig mogelijk in kaart gebracht.

Op deze webpagina’s vindt u meer informatie  over de ontwikkeling van de benefit-riskmethodiek en lopende projecten van het RIVM.

Voor vragen kunt u terecht bij de contactpersoon voor dit onderwerp: prof professor (professor). dr. Hans Verhagen (info-VGC@rivm.nl)