Voor innameberekeningen (ook wel blootstellingsberekeningen genoemd) zijn drie soorten gegevens nodig. Allereerst zijn inname-gegevens nodig van de (sub)populatie die het betreffende voedingsmiddel consumeert en bij wie de gezondheidseffecten te verwachten zijn. Ten tweede zijn gegevens nodig over de samenstelling van het voedingsmiddel. Ten derde moet iets bekend zijn over de achtergrondinname. Voor mogelijke blootstelling in de toekomst kunnen scenario’s gemaakt worden, bijvoorbeeld ‘wat gebeurt er in het meest ongunstige geval?’.

Van speciaal belang hier zijn de gegevens over de voedselconsumptie en de voedingstoestand van de Nederlandse bevolking, de zogenaamde voedselconsumptiepeilingen (VCP Voedselconsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling)) en de informatie over de voedingskundige samenstelling van levensmiddelen, verzameld in het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO). Het RIVM voert de VCP’s uit en coördineert tevens de werkzaamheden, de voedingskundige onderbouwing en het beheer over het databestand van NEVO.