De einduitkomst in een volledige benefit-risk beoordeling is een gemeenschappelijke maat, bijvoorbeeld een DALY Disability Adjusted Life Year (Disability Adjusted Life Year) (Disability Adjusted Life Years) of QALY quality-adjusted life years (quality-adjusted life years) (Quality Adjusted Life Years). In zo’n gezondheidsmaat worden zowel de grootte van het effect als het aantal mensen dat erdoor beïnvloed wordt verwerkt.

In het geval dat het gunstige en ongunstige effect hetzelfde eindpunt beïnvloeden is een geïntegreerde gezondheidsmaat niet nodig, bijvoorbeeld in het geval van een effect op IQ intelligentie quotiënt (intelligentie quotiënt) door methylkwik en n-3 vetzuren in vis. Maar in de meeste gevallen zullen meerdere eindpunten meegenomen worden, waardoor integratie in een gemeenschappelijke gezondheidsmaat noodzakelijk is om de gunstige en ongunstige effecten te kunnen vergelijken.