Een benefit-risk beoordeling begint met een helder omschreven vraagstelling.

Een vraagstuk dat met behulp van benefit-risk analyse beantwoord kan worden, bevat over het algemeen de volgende elementen:

  • Een voedingsmiddel, (micro)nutriënt of andere stof in voedingsmiddelen;
  • een doelpopulatie;
  • een vergelijking van een referentiesituatie met een alternatief scenario.

Bijvoorbeeld:
“Wat is het algemene gezondheidseffect voor de Nederlandse bevolking van verrijking van brood met foliumzuur ten opzichte van de huidige situatie (geen verrijking van brood met foliumzuur)?”

Bovenstaand vraagstuk wordt hier als voorbeeld uitgewerkt.