Benefit-risk beoordelingen kunnen een oplossing bieden voor vraagstukken waar gezondheidsafwegingen gemaakt moeten worden. Een volledig kwantitatieve benefit-riskbeoordeling is echter lang niet altijd mogelijk. Een getrapte aanpak kan helpen bij het inzichtelijk maken van keuzes rondom het uitvoeren van een benefit-riskbeoordeling. Hoe ver een benefit-risk beoordeling kan en moet gaan, is onder andere afhankelijk van de benefit-risk vraag, de aanwezige data en de wensen van de benefit-risk manager.

Om een goed geïnformeerde en afgewogen keuze te faciliteren heeft het RIVM gewerkt aan een stapsgewijze benefit-risk benadering. Deze benadering bevat meerdere ‘stop-momenten’. Op deze vaststaande momenten wordt de verzamelde informatie geëvalueerd om een volgende beslissing in het beoordelingsproces te nemen. Zo wordt duidelijk dat niet altijd een volledig kwantitatieve benefit-risk analyse noodzakelijk is om tot een conclusie te komen, en wordt wel transparant op welke momenten er keuzes gemaakt worden en welke keuzes dat zijn.

De stapsgewijze benadering is getest door middel van een aantal case studies.