Het RIVM heeft de benefit-risk methodiek toegepast op een aantal (traditionele en moderne) voedingsmiddelen en voedingsstoffen binnen maatschappelijk relevante vraagstukken.

Enkele voorbeelden zijn:

  • zware metalen versus essentiële vetzuren in vis
  • foliumzuurverrijking van brood
  • fytosterolen/stanolen in margarines
  • toegevoegd suiker versus zoetstoffen in frisdranken
  • nitraat in groente

De antwoorden uit de case studies kunnen beleidsmakers helpen bij het maken van keuzes. Omdat het benefit-riskveld echter nog volop in ontwikkeling is, hebben deze case studies ook een belangrijke rol in de verdere verfijning van de benefit-riskmethodiek; de grenzen van het mogelijke worden afgetast en sturen de aanscherping van de methodiek.

 

 

Gerelateerde downloads