In een benefit-riskbeoordeling komen de gezondheidsbeoordelingen door voedingskundigen, epidemiologen en toxicologen samen.

Gegevens over de inneming van een voedingsmiddel of -stof door een groep mensen en informatie over de relatie tussen de inneming en het effect op de gezondheid worden bijeen gebracht en gekwantificeerd. Deze kwantitatieve gunstige en ongunstige gezondheidseffecten kunnen vervolgens geïntegreerd worden in een netto-effect voor de volksgezondheid.