Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt in Europees verband samen aan de verdere ontwikkeling van de benefit-risk methodiek. Voorbeelden van samenwerking op dit gebied zijn de projecten Qalibra, BRAFO, Beneris en Bepraribean.

Medewerkers van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vervullen het lidmaatschap van diverse wetenschappelijk panels binnen de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, de EFSAEuropese Voedselveiligheidsautoriteit.