Het RIVM werkt in Europees verband samen aan de verdere ontwikkeling van de benefit-risk methodiek. Voorbeelden van samenwerking op dit gebied zijn de projecten Qalibra, BRAFO, Beneris en Bepraribean.

Medewerkers van het RIVM vervullen het lidmaatschap van diverse wetenschappelijk panels binnen de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, de EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit).