Het RIVM voert onderzoek uit op het gebied van traditionele en moderne (dat wil zeggen verrijkte, of herformuleerde) voedingsmiddelen of voedingssupplementen.

Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld: de afweging of een bepaalde voedingsaanbeveling gedaan moet worden, de afweging of een voedingsmiddel verrijkt mag worden met een bepaalde voedingsstof of de afweging of een bepaald productieproces aangepast moet worden.