Het RIVM analyseert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport periodiek de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de spoedeisende zorg in Nederland. Deze analyses omvatten onder andere de spreiding en bereikbaarheid van de Spoedeisende Hulp afdelingen en acute verloskundige zorg van de Nederlandse ziekenhuizen.

&nbsp