Wanneer er bij een deelnemer bloed in de ontlasting wordt gevonden, krijgt hij/zij een doorverwijzing voor vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek bestaat meestal uit een intakegesprek en een coloscopie. In enkele gevallen kan uit de intake blijken dat een coloscopie ongeschikt is voor de deelnemer. In dat geval wordt een deelnemer doorverwezen voor een CT Colografie (CTC CT-colografie (CT-colografie)).

In 2013 was een werkgroep CT-colografie gestart die de Landelijke Commissie Invoering Bevolkingsonderzoek Darmkanker adviseert over een uniform proces van CTC CT-colografie (CT-colografie) binnen het bevolkingsonderzoek , inclusief kwaliteitseisen.

In februari jl. besloot het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), op advies van het CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek), het traject rond de kwaliteitsborging van CT-Colografie (CTC) binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker te beƫindigen. Een lang en intensief proces ging aan dit besluit vooraf. Binnen het bevolkingsonderzoek krijgt zo`n twee procent van de deelnemers met een ongunstige iFOBT immunologische Fecaal Occulte Bloed Test (immunologische Fecaal Occulte Bloed Test) uitslag de indicatie CTC. Om de kwaliteit van de uitvoer van een CTC binnen het bevolkingsonderzoek te borgen, ontwikkelde de werkgroep CTC een zogenoemd Second Read Model (SRM Second Read Model (Second Read Model)). De initiƫle en jaarlijkse kosten van implementatie van het SRM bleken dusdanig hoog, dat het CvB het faciliteren van de kwaliteitsborging van CTC in het bevolkingsonderzoek darmkanker heeft heroverwogen. Deze heroverweging resulteerde in het besluit van het ministerie om geen kwaliteitsborging voor CTC binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker op te zetten. Lees hier een uitgebreide toelichting op het doorlopen proces, de besluitvorming en de overwegingen die daarbij een rol speelden.

Bekijk het besluit via de link in de kolom 'Download'.