Er zijn verschillende partijen en (externe) deskundigen betrokken bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Deze zijn vertegenwoordigd in de programmacommissie en verschillende werkgroepen.

Programmacommissie

De programmacommissie baarmoederhalskanker is het adviesorgaan voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het is geen besluitvormend orgaan en leden nemen deel op persoonlijke titel. Gedurende de implementatiefase namen de leden van de programmacommissie deel namens hun achterban/vereniging/genootschap.

Werkgroepen

Drie werkgroepen adviseren de programmacommissie en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek. In de werkgroepen zijn de relevante betrokken partijen aanwezig. De leden van de werkgroepen zitten op persoonlijke titel in de werkgroep en hebben kennis van de landelijke situatie en ontwikkelingen.