Een overzicht van de belangrijkste documenten van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.


Basisdocumenten

 

Bijlagen Uitvoeringskader

 

Documenten huisartsenpraktijk

 

Generieke protocollen en werkwijzen screeningslaboratoria

 • Monsterontvangst  uitstrijkje (eigendom screeningsorganisatie)
 • Achterwacht screeningslaboratoria  (eigendom kwaliteitsplatform)   
 • Brief BVObevolkingsonderzoek monsters in niet-BVO laboratoria  (eigendom RIVM)        
 • Beheer van lichaamsmateriaal (eigendom RIVM)
 • Beschikbaar stellen data/lichaamsmateriaal  (eigendom RIVM)   
 • Afname-instructie huisartsen voor afname en klaarzetten materiaal (eigendom kwaliteitsplatform)
 • Opwerking ZASzelfafnameset (eigendom kwaliteitsplatform)
 • HPVhumaan papillomavirus-analyse en vrijgave (eigendom kwaliteitsplatform)
 • Ingangscontrole van kritische reagentia (eigendom kwaliteitsplatform)
 • Cytologische beoordeling incl. vastlegging (eigendom kwaliteitsplatform)
 • Uitwisseling preparaten niet-bvobevolkingsonderzoek lab ihkv diagnostiek
 • Landelijk laboratoriumformulier BVO BMHKbaarmoederhalskanker
 • Kaderdocument lichaamsmateriaal bvo BMHK

 

Richtlijnen

 

Overige documenten

 


Voorlichtingsmateriaal doelgroep

Brieven

Folders

Films

Infographics