Inzicht in een aantal indicatoren van het bevolkingsonderzoek, waaronder deelname en uitkomsten van het bevolkingsonderzoek en indicatieve screening. En overige feiten en cijfers zoals factsheets, vergoedingen en kosteneffectiviteit

Op deze pagina:


 

Landelijke monitoring bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

De jaarlijkse Landelijke Monitoring van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker wordt verricht door het Erasmus MCErasmus University Medical Center (afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg). De monitoring wordt verricht met gegevens die afkomstig zijn uit het Pathologisch anatomisch landelijk geautomatiseerd archief (PALGAPathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief).

Deze folder bestaat uit vier delen:

  1. Een beschrijving van de belangrijkste uitkomsten van de monitoring van de opkomst en korte termijn follow-up van het meest recente uitnodigingsjaar, afgezet tegen de uitkomsten van eerdere BVObevolkingsonderzoek-rondes
  2. Een beschrijving van de uitkomsten van de monitoring van de lange termijn follow-up van enkele BVO-rondes
  3. Een overzicht van de beschermingsgraad, onderverdeeld naar BVO uitstrijkjes en opportunistische / indicatieve uitstrijkjes per leeftijdscategorie
  4. Een overzicht van landelijke gegevens met betrekking tot incidentie en mortaliteit

Factsheets

Op basis van de landelijke monitoring en andere publicaties heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek de volgende factsheets ontwikkeld.

Vergoedingen

Bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek krijgen screeningsorganisaties, screeningslaboratoria en huisartsen vergoedingen voor de werkzaamheden die zij verrichten voor het bevolkingsonderzoek. Deze kosten worden jaarlijks in de Staatscourant gepubliceerd. Voor 2017 zijn de vergoedingen te vinden via Google, onder Staatscourant 2016 nr. 51397.

Kosteneffectiviteitsanalyse van het vernieuwde bevolkingsonderzoek

RIVM-CvB heeft Erasmus MC gevraagd een kosteneffectiviteitsanalyse uit te voeren naar de te verwachtte effecten van het bevolkingsonderzoek in 2017. In september 2016 heeft dit geresulteerd in het rapport ‘Effecten en kosten van het vernieuwde Bevolkingsonderzoek naar Baarmoederhalskanker in Nederland naar aanleiding van recente ontwikkelingen’, September 2016, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum, Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam, Nederland.