In het kader van de uitvoering van het primair proces zijn de gynaecologen verantwoordelijk voor diagnostiek, behandelen in de zorg en het controleren na behandeling. Hierbij zetten de gynaecologen afdelingen in zoals de pathologie.

In het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker staat uitgebreide informatie over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van gynaecologen en de betrokken afdelingen binnen een ziekenhuis (ZKHziekenhuizen) of zelfstandig behandelcentrum (ZBCzelfstandig behandelcentrum).

Rol en verantwoordelijkheden

Voor de uitvoering van het primair proces is de gynaecoloog verantwoordelijk voor:

  • Het uitvoeren van de diagnostiek. De gynaecoloog krijgt te maken met meer doorverwijzingen. Meer informatie staat in de factsheet bevolkingsonderzoek 2017.
  • Het behandelen in de zorg.
  • Het controleren na de behandeling.

 

Kerntaken

Deze verantwoordelijkheid vertaalt zich in een aantal kerntaken voor de gynaecoloog. Zij voldoen hierbij aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen en werken conform de van toepassing zijnde richtlijnen, werkwijzen (protocollen) of professionele standaarden.

 
Hoofdtaken: Kerntaken: Richtlijnen/werkwijzen:

Diagnostiek

Uitvoeren van nadere diagnostiek bij de doorverwezen vrouw.

Conform de landelijk vastgestelde richtlijn:

Informeren van de huisartsenvoorziening over de bevindingen van de verdere diagnostiek, het behandelplan en de resultaten daarvan.

Conform de landelijk vastgestelde richtlijn:

Behandelen en controleren

Behandelen van de vrouw.
Na behandeling blijft de vrouw minimaal 1 jaar onder controle in het ziekenhuis

Conform de landelijk vastgestelde richtlijn:

  Gynaecoloog adviseert de vrouw over herdeelname aan het bevolkingsonderzoek

Conform de landelijk vastgestelde richtlijn: