Per onderwerp zijn de landelijke kwaliteitseisen aan gegeven voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, die aanvullend zijn op de eisen die al vanuit het wettelijk kader of de beroepsgroepen zijn gesteld.

De wettelijke en beroepsmatige eisen waaraan moet worden voldaan, zijn niet opgenomen.

Onderwerp: Landelijke kwaliteitseisen:
Organisatie
Deskundigheid
Apparatuur en materialen
  • De huisartsenvoorziening dient het speculum te reinigen en te steriliseren conform de WIPWerkgroep Infectiepreventie-richtlijnen met extra eis dat alleen met een autoclaaf gesteriliseerd mag worden.

  • De huisartsenvoorziening dient te beschikken over geschikte (verschillende) formaten specula.

  • De huisartsenvoorziening dient de uitstrijkmaterialen te gebruiken die door het screeningslaboratorium worden verstrekt.

Uitvoering

Omgaan met lichaamsmateriaal

  • De huisartsenvoorziening dient bij het verzenden van het lichaamsmateriaal gebruik te maken van de door het screeningslaboratorium aangeboden logistiek.

Informatie-uitwisseling/Gegevensbeheer

Communicatie/Voorlichting

  • De huisartsenvoorziening dient in de communicatie met de doelgroep te werken conform het voorlichtingskader, de NHG-Praktijkhandleiding Baarmoederhalskanker, de website thuisarts.nl en in overeenstemming met de landelijke voorlichtingsmaterialen en de website van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek.