De 5 screeningslaboratoria voeren het screeningsonderzoek uit. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de verzending van afnamematerialen naar de huisartsenpraktijk en de logistiek van het lichaamsmateriaal van de huisartsenvoorziening naar het laboratorium.

In het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker staat uitgebreid beschreven wat de rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn van de screeningslaboratoria.


Rol en verantwoordelijkheden

De screeningslaboratoria zijn in het kader van het bevolkingsonderzoek betrokken bij de fasen onderzoeken. In het kader van de zorg zijn zij, samen met de andere laboratoria in Nederland, betrokken bij de fasen diagnostiek en controle in de keten. 

 

 

Voor de uitvoering van  het primair proces is het laboratorium verantwoordelijk voor:

  • Het administreren, bewerken van de monsters van het primair onderzoek en controle onderzoek.
  • Het analyseren van de hrHPVhoog risico Humaan papillomavirus bij het primair onderzoek en ZASzelfafnameset.
  • Het beoordelen van de cytologie na een positieve hrHPV en bij controle onderzoek.
  • Het controleren van de follow-up van vrouwen met een pap3a2 of hoger.
  • Het vrijgeven van de uitslagen.

Kerntaken

De eerder genoemde verantwoordelijkheden vertalen zich in een aantal kerntaken voor het screeningslaboratorium. Deze kerntaken moeten uitgevoerd worden volgens richtlijnen en werkwijzen.

 

 
Kerntaken: Richtlijnen/werkwijzen:

Ontvangen, controleren en registreren van het afgenomen celmateriaal met bijbehorende gegevens van de huisartsenvoorziening van primair onderzoek en controle onderzoek.

 

Ontvangen, controleren en registreren van het afgenomen celmateriaal met bijbehorende gegevens van de vrouw die ZAS opstuurt en op werking ZAS.

Analyseren van het afgenomen celmateriaal op hrHPV primair onderzoek.

Doorzetten van het celmateriaal en cytologische beoordeling van het celmateriaal na een positieve hrHPV-uitslag.

Het vrijgeven en vastleggen van de voor de aanvrager relevante gegevens van de cervix cytologische beoordeling. En het versturen van de geautoriseerde uitslagen via ScreenIT aan huisartsenvoorziening.

Behandelen controleren

Controleren van de follow up van vrouwen met een pap 3a2 en hoger en informeren van de huisartsenvoorziening hierover.
  • Contractafspraken met de screeningsorganisaties