Het bevolkingsonderzoek bestaat uit verschillende activiteiten die samen een keten vormen. Verschillende professionals zijn betrokken bij het bevolkingsonderzoek en voeren ieder een deel van het bevolkingsonderzoek uit.

Primair proces

Het bevolkingsonderzoek start bij de activiteit selectie van vrouwen en eindigt bij het informeren over de uitslag. Er vindt een overgang van bevolkingsonderzoek naar zorg plaats als de vrouw cytologische afwijkingen heeft. Het bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg zijn samen het primaire proces.

 

 

Selecteren en uitnodigen

De screeningorganisaties selecteren vrouwen die op basis van hun leeftijd in aanmerking komen voor een uitnodiging. Zij gebruiken gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRPBasisregistratie personen). Vrouwen ontvangen bij hun een uitnodigingsbrief met een folder.

Screenen

  • Uitstrijkje
    Het screenen start zodra de vrouw een afspraak maakt voor een uitstrijkje bij de huisartsenpraktijk. De huisarts of doktersassistente neemt het uitstrijkje af en stuurt deze naar 1 van de 5 screeningslaboratoria.
  • Zelfafname
    Een vrouw kan een zelfafnameset aanvragen bij de screeningsorganisatie. De screeningsorganisatie stuurt de zelfafnameset naar de vrouw. Na gebruik stuurt de vrouw deze op naar één van de 5 screeningslaboratoria.

Het screeningsonderzoek

Tijdens het screeningsonderzoek wordt een uitstrijkje in één van de 5 screeningslaboratoria getest op hrHPVhoog risico Humaan papillomavirus. Is er hrHPV gevonden in het uitstrijkje, dan vindt direct een cytologische beoordeling plaats op datzelfde uitstrijkje in hetzelfde laboratorium.

Ook de zelfafnameset wordt in één van de 5 screeningslaboratoria getest op hrHPV.

Uitslag

Het screeningslaboratorium stuurt bij een uitstrijkje de huisarts de uitslag van het onderzoek. De screeningsorganisatie stuurt de vrouw de uitslag voor het uitstrijkje of de zelfafnameset. Als er hrHPV is gevonden, krijgt de vrouw naast de uitslagbrief ook een uitslagfolder toegestuurd.

Verwijzing

Bij cytologische afwijkingen in het uitstrijkje, vindt verwijzing plaats. De huisarts draagt zorg voor de verwijzing naar de gynaecoloog.

Diagnostiek en behandeling

De vrouw die een verwijsadvies krijgt, maakt een afspraak bij een gynaecoloog naar keuze. Afhankelijk van de diagnose vindt er eventuele behandeling plaats. Na de behandeling blijft de vrouw onder controle. Na afloop van deze controleperiode kan de vrouw weer deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Dit gebeurt op advies van de gynaecoloog waar zij op dat moment onder controle is.

Het screeningslaboratorium controleert bij vrouwen met een Pap3a2 (matige dysplasie) of hoger, de follow-up en signaleert aan de huisartsenvoorziening als bij deze vrouwen geen vervolgonderzoek bij de gynaecoloog heeft plaatsgevonden. De huisartsenvoorziening neemt zo nodig contact op met de vrouw.