Het screeningsonderzoek bestaat uit het maken van het uitstrijkje en het testen en beoordelen van het uitstrijkje of de zelfafnameset. Hierbij zijn de huisartsenpraktijk en het screeningslaboratorium betrokken.


Uitstrijkje

Een vrouw maakt zelf een afspraak bij de huisartsenpraktijk voor een uitstrijkje. Het contact in de praktijk omvat voorlichting, counseling en anamnese. Meestal maakt de doktersassistent het uitstrijkje. Het contact in de praktijk en het uitstrijkje worden gedaan volgens de NHG Praktijkhandleiding Baarmoederhalskanker.

De 2 barcodestickers met een unieke identificatiecode zitten op de uitnodigingsbrief van de vrouw en zijn belangrijk voor het onderzoek, Zonder de barcodestickers kan het laboratorium geen onderzoek doen. De overige gegevens nodig voor de beoordeling van het materiaal in het screeningslaboratorium worden vastgelegd op het laboratoriumformulier. Het monsterpotje met afgenomen materiaal en het laboratoriumformulier worden in de huisartsenvoorziening beide voorzien van een barcodesticker met een unieke identificatiecode.

Meer informatie

 

Screeningslaboratorium

Het afgenomen materiaal en het laboratoriumformulier worden opgehaald door het daartoe aangewezen screeningslaboratorium. Het screeningslaboratorium registreert het monster in het ICTInformation and communication technology-systeem ScreenIT. Hiervoor gebruikt men de barcode die op het laboratoriumformulier en het monsterpotje staat. Het laboratorium analyseert het monster op de aanwezigheid van hrHPVhoog risico Humaan papillomavirus. Bij een positieve hrHPV-test draagt het screeningslaboratorium zorg voor een cytologische beoordeling van hetzelfde monster.

Bij een monster dat is afgenomen voor het controle-uitstrijkje beoordeelt het laboratorium het monster op cytologische afwijkingen.

Het screeningslaboratorium stuurt de uitslag van de hrHPV-test en de eventuele cytologische beoordeling, inclusief een advies, naar de screeningsorganisatie en via het ICT-systeem ScreenIT naar de huisartsenvoorziening. Ongeveer 4 weken na het onderzoek ontvangen de huisartsenpraktijk en de vrouw de uitslag.  

Meer informatie

 

Zelfafnameset

De vrouw kan bij de uitnodiging een zelfafnameset aanvragen. De vrouw vraagt de zelfafnameset zelf aan bij de screeningsorganisatie per e-mail, telefonisch of via de website met haar DigiDDigitale Identiteit.

Met de zelfafnameset neemt de vrouw zelf vaginaal materiaal af. Nadat zij materiaal heeft afgenomen, stuurt zij de zelfafnameset zelf op naar het laboratorium. Het onderzoek met de zelfafnameset gebeurt dus zonder tussenkomst van een huisarts of doktersassistent.

Het screeningslaboratorium ontvangt de zelfafnameset via de post. Na opwerking van de zelfafnameset wordt deze getest op de aanwezigheid van hrHPV. Het screeningslaboratorium stuurt de uitslag van de hrHPV-test naar de screeningsorganisatie. Ongeveer 4 weken na het onderzoek ontvangt de vrouw de uitslag.

De werkzaamheden in het screeningslaboratorium worden gedaan volgens de eisen die gesteld zijn in de overeenkomst, het uitvoeringskader, NVVP richtlijn Cervixcytologie en NVMM-richtlijn voor Moleculaire Diagnostiek van Infectieziekten (beide op de onderdelen die van toepassing zijn verklaard voor het bevolkingsonderzoek).

Meer informatie

 

Meedoen met de zelfafnameset (uitleg)