Met een zelfafnameset neemt de vrouw zelf vaginaal materiaal af. De screeningsorganisatie informeert de vrouw over de uitslag van het onderzoek. Deze uitslag gaat alleen naar de vrouw. Om privacyredenen ontvangt de huisarts deze uitslag niet. Reden hiervoor is dat de huisarts niet de aanvrager van het onderzoek is.

Welke uitslagen kan de vrouw krijgen na gebruik van de zelfafnameset?

 
Uitslag Toelichting

hrHPVhoog risico Humaan papillomavirus-negatief

De vrouw heeft geen hrHPV en kan weer meedoen met het bevolkingsonderzoek over 5 of 10 jaar.

Bekijk hier wanneer zij weer een uitnodiging krijgt.

hrHPV-positief

Er is hrHPV gevonden.

Voor een cytologische beoordeling is een uitstrijkje nodig bij de huisartsenpraktijk. Dit uitstrijkje is gratis en valt ook onder het bevolkingsonderzoek.

 

Heeft de vrouw na afname met het uitstrijkje cytologische afwijkingen, dan krijgt zij alsnog een verwijzing naar de gynaecoloog.
Heeft zij geen cytologische afwijkingen dan krijgt zij 6 maanden later een uitnodiging voor een controle-uitstrijkje bij de huisarts.

Onbeoordeelbaar

Het kan zijn dat het afnemen van materiaal met de zelfafnameset niet goed is gegaan. De vrouw krijgt dan een nieuwe zelfafnameset toegestuurd per post.

Bij een tweede keer uitslag ‘onbeoordeelbaar’ krijgt de vrouw een brief met het advies contact op te nemen met de huisartsenpraktijk.

Handige links