1. Wat is er veranderd voor mijn beroepsgroep met de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek?
  2. Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker?
  3. Hoe is mijn beroepsorganisatie betrokken bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker?

1. Wat is er veranderd voor mijn beroepsgroep met de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek?

De veranderingen voor laboratoria zijn substantieel. De hrHPVhoog risico Humaan papillomavirus-analyse en het beperkte aantal cytologische beoordelingen vinden plaats in 5 laboratoria. Ook de beoordeling van het eventuele vervolgonderzoek na 6 maanden vindt plaats in deze 5 screeningslaboratoria. Tot 2017 werden de werkzaamheden voor het bevolkingsonderzoek door meer dan 40 laboratoria uitgevoerd. Deze laboratoria blijven wel indicatieve uitstrijkjes maken en zijn betrokken bij de diagnose en behandeling van vrouwen met een afwijkend bevolkingsonderzoek uitstrijkje.

De 5 laboratoria zijn Europees aanbesteed en hebben ieder een vast werkgebied. Dit is niet hetzelfde als een regio van de screeningsorganisatie. Naast uitstrijkjes via de huisarts, ontvangen en analyseren de 5 screeningslaboratoria ook zelfafnamesets voor de hrHPV-analyse. Vrouwen sturen de zelfafnameset met lichaamsmateriaal op naar de 5 screeningslaboratoria.

 

2. Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker?

Op de website voor professionals van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is actuele informatie te vinden over de vernieuwingen in het bevolkingsonderzoek. Daarnaast verspreidt het RIVM-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek een digitale 'nieuwsbrief Bevolkingsonderzoeken naar kanker'.

 

3. Hoe is mijn beroepsorganisatie betrokken bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker?

Analisten en pathologen nemen op persoonlijke titel deel aan de werkgroepen. Hiervoor zijn mensen betrokken uit de 5 screeningslaboratoria. Het streven is om in  de programmacommissie een  patholoog en analist deel te laten nemen buiten de 5 screeningslaboratoria. Deze worden voorgedragen door de verenigingen (NVVPNederlandse Vereniging voor Pathologie en VAPVereniging Analisten Pathologie) en nemen op persoonlijke titel deel.