Om het bevolkingsonderzoek uit te voeren, moeten we gegevens van u gebruiken. Dat begint met de gegevens die nodig zijn om u een uitnodiging te kunnen sturen. Verder worden gegevens en de resultaten van het bevolkingsonderzoek uitgewisseld met andere zorgpartijen.

Als u meedoet met het bevolkingsonderzoek geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van uw gegevens en resultaten. Als u hier niet mee eens bent, kunt u soms bezwaar maken. Op deze pagina's staat waarvoor uw gegevens en resultaten worden gebruikt en wanneer u bezwaar kunt maken.