Om het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uit te voeren, moeten we gegevens van u gebruiken. Dat begint met de gegevens die nodig zijn om u een uitnodiging te kunnen sturen. Verder worden gegevens en de resultaten van het bevolkingsonderzoek uitgewisseld met andere zorgpartijen. 

Als u meedoet met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van uw gegevens en resultaten. Als u het hier niet mee eens bent kunt u soms bezwaar maken. Waarvoor worden uw gegevens gebruikt en wanneer kunt u bezwaar maken? Lees meer op de pagina Privacy.

Privacy

Contact

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen over uw uitnodiging, het onderzoek, de zelfafnameset of andere praktische vragen? Neem dan contact op met de screeningsorganisatie in uw regio, via www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/contact.

Heeft u vragen over het beleid, de keuze om wel of niet mee te doen, of andere vragen over het bevolkingsonderzoek? Stuur dan een e-mail naar cvb@rivm.nl.

Klachten

Heeft u een klacht over het maken van het uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek?
Het uitstrijkje wordt meestal gemaakt in de huisartsenpraktijk door de doktersassistente of de huisarts. Als u een klacht hierover heeft, dien deze dan in bij uw huisartsenpraktijk.

Heeft u een klacht over uw vervolgonderzoek?
Het vervolgonderzoek valt niet onder het bevolkingsonderzoek. Het vervolgonderzoek wordt meestal gedaan door een specialist in het ziekenhuis. Als u een klacht hierover heeft, dien deze dan in bij het ziekenhuis waar u bent geweest.

Heeft u een klacht over het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ?
Heeft u een klacht over de voorlichtingsmaterialen over het bevolkingsonderzoek, zoals deze website, de filmpjes of de folders over het bevolkingsonderzoek? Of heeft u een klacht over dit bevolkingsonderzoek of het RIVM?
Dien deze in bij het RIVM.