De screeningsorganisatie in uw regio krijgt uw naam, adres, geboorteland en geboortedatum van de gemeente.

Deze gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek. Als u niet wilt dat de screeningsorganisatie de gegevens van de gemeente ontvangt, dan kunt u daartegen een bezwaar indienen bij uw gemeente. U kunt dan niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek.

Ook als de gegevens niet kloppen, kunt u dit bij uw gemeente melden.

Terug naar Privacy