Het laboratorium geeft de uitslag van het bevolkingsonderzoek aan de screeningsorganisatie. Het laboratorium geeft de uitslag van het uitstrijkje ook door aan uw huisarts. De uitslag komt ook in een landelijk archief voor pathologisch onderzoek (PALGA Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief)).

Als er duidelijk afwijkende cellen zijn gevonden, verwijst de huisarts u naar een ziekenhuis voor verder onderzoek. De huisarts geeft de uitslag en eventuele extra informatie aan u mee voor de gynaecoloog in het ziekenhuis.

Het vervolgonderzoek in het ziekenhuis is geen bevolkingsonderzoek meer. De omgang met uw gegevens tussen het ziekenhuis en andere partijen valt onder de privacyregels van ziekenhuis. Het ziekenhuis geeft de uitslag van het vervolgonderzoek altijd door aan uw huisarts.

Als er bij het vervolgonderzoek stukjes weefsel (biopten) zijn weggenomen komen de resultaten van de beoordeling ook in PALGA Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief). Wilt u niet dat uw gegevens in PALGA komen? Dan kunt u hiervoor een formulier invullen, via de website van de screeningsorganisaties.

Als er kanker wordt gevonden, worden enkele basisgegevens door het ziekenhuis doorgegeven aan de Nederlandse Kankerregistratie (NKR Nederlandse Kanker Registratie (Nederlandse Kanker Registratie)). De NKR is een goed beveiligde landelijke registratie met informatie over mensen met kanker. Deze informatie wordt gebruikt voor de statistiek over kanker in Nederland en voor wetenschappelijk onderzoek om de zorg aan mensen met kanker te kunnen verbeteren.

Als u niet wilt dat het ziekenhuis uw gegevens uitwisselt met deze partijen, kunt u bezwaar maken bij het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft ook een bezwaarprocedure.

Terug naar Privacy